KOOPERATİFÇİLİK

Sadece kooperatifçilik: www.koop-tr.com Anamenü | Altmenü | Servis menü | Kişisel sayfaya giriş
Anasayfa > Kooperatifçilik Mevzuatı > >

Kooperatifçilikle ilgili mevzuat

Sayın ziyaretçi ! Kooperatifçilik mevzuatı geniştir. Kooperatif çeşidi-sektörü, tüm sektörlerde faaliyet göstermekte, hizmet ve mal üretmektedir. Aradığınız tüm mevzuatı tek bir web sitesinde derli-toplu bulacaksınız.

Ülkemizde kooperatifler, türlerine göre üç ayrı Kanuna tabi olarak kurulmakta ve faaliyet göstermektedirler:
* 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu,
* 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun,
* 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kuruluş kanunu çerçevesinde, genel amaçlı kooperatif ve üst kuruluşları ile Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin kuruluş, işleyiş ve denetim hizmetleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yürütülmektedir.

Diğer taraftan, tarımsal amaçlı kooperatif ve üst kuruluşlarının kuruluş, işleyiş ve denetim hizmetleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yürütülmektedir.

Kooperatif Mevzuatı E-Kitapları

Harika fırsat!

Zorunlu !, Internet-Elektronik ortam !

Kooperatif yöneticileri ! 1163 sayılı yasa ve TTK değişmektedir. Değişiklikler Internet ve elektronik ortamla ilgilidir. Kooperatiflerin Elektronik-Internet ortamında yer almaları zorunlu hale gelmektedir. Sitemiz kooperatiflere bu konuda seçenekli fırsat sunmaktadır.

Yeni ve atıl kooperatiflere "Ofis Hizmeti" !

Ülkemiz ve Dünya çok sık ekonomik dalgalanmalar içinde bulunuyor. Kooperatifler TTK içinde ve tüzel kişiliktir. Anlamı; hiç bir geliri olmasa dahi, düzenli ve yüksek giderleri vardır. Kooperatif yöneticileri ! Kooperatifiniz giderlerini tek başına karşılayana kadar "ortak ofislerde" yer alalım. Daha fazla bilgi

Öğrenciyken bile profesyonel olabilen gençler için

Altmenü